top of page

MIKSI HYÖDYNTÄÄ JÄRVIRUOKOA?

JÄRVIRUOKO

Phragmites australis

Tiesitkö?

Järviruoko on usein meille riesa ja jäte. Se on kuitenkin laajasti hyödynnettävissä oleva lähiluonnonmateriaali, jolla on hyviä materiaaliominaisuuksia.

jarviruoko_kasvina.jpg

Kuva muokattu Anna Skoumalován piirustuksesta

1

Ympäristövaikutukset

 • Torjuu eroosiota

 • Näkösuoja

 • Melusuoja

 • Pidättää kiintoainesta

 • Juuristo tuo happea pohjasedimenttiin

 • Sitoo ravinteita juurakkoonsa ja kasvustoonsa

 • Vähentää sedimentin ravinteiden uudelleen vapautumista

 • Monimuotoiset ruovikot (ei tiheät)

  • kutualueita kaloille

  • lähellä vesirajaa olevilla reunavyöhykkeillä lajisto on runsastunut​

 • Vähentää rantakiinteistöjen arvoa

 • Umpeuttaa ja tukahduttaa

 • Hajuhaitat

 • Heikentää veden virtausta

 • Esteettiset haitat

 • Jäte ja riesa osakaskunnille

 • Vanha kasvusto kertyy vesistön pohjalle ja mätänee

 • ruokoturvetta, CO2,CH4 , hapeton tila (fosfori liukenee)

 • Köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta

Materiaalin ominaisuudet

 • Kestävä korren rakenteen vuoksi (heinäkasveista kestävin), pitkäikäinen esim. katoissa

 • Puumainen kova korsi (vrt. bambu)

 • Kuivuu nopeasti onton rakenteensa ja kovan kortensa vuoksi.

 • Ei ime helposti vettä korren sisään. Pinnalla vahamainen kerros.

 • Monikäyttöinen: rakentaminen, piha ja puutarha, käsityöt, suodattimet.

 • Sisältää piitä, joka suojaa auringolta  ja tuulelta.

 • Palaa; rakenteet (esim. katot) tiiviitä, eivät syty helposti (vrt. kiinni oleva kirja)

 • Biohajoava

 • Jalostetut tuotteet kierrätettävissä toiseen tarkoitukseen (esim. katot silpuksi)

2
bottom of page