top of page

1. Rekisterin pitäjä

Tanja Kukkola

2. Yhteyshenkilö

Tanja Kukkola

+358 40 5690 486
kukkolatanja@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallentuu nettisivujen kautta tulevat yhteydenotot. Kerättäviä tietoja käytetään asiakaspalveluun, vapaaehtoisten rekisteröintiin ja yhteydenottoihin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään nettisivujen lomakkeisiin täytettävät tiedot. Nettisivuilla voi pyytää palvelua palvelulomakkeella. Rekisteriin kerätään lomakkeesta riippuen seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lomakkeen lähettämisen aika, palaute sekä palvelupyyntöä koskevat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tallentuvat tiedot kirjoitetaan itse nettisivujen lomakkeille.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Lomakkeelta tiedot tallentuvat nettisivujen hallinnan puolelle, jolloin tiedot luovutetaan Tanja Kukkolalle. Tietoja ei luovuteta muualle.

8. Tietojen käsittely ja säilytysaika

Lomakkeiden käsittelystä vastaa nettisivujen omistaja. Lomakkeet käsitellään pian niiden tultua. Tiedot tallentuvat nettisivujen hallinnan puolelle tilastointia ja mahdollisia reklamointeja varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme tietojen suojauksessa Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Pääsy tietoihin vaatii nettisivujen hallinnan käyttöoikeudet ja salasanan.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, pyytää korjaamaan virheellisiä tietoja ja pyytää poistamaan tai anonymisoimaan hänestä tallennettuja tietoja, jos laki ei velvoita niiden säilyttämistä. Rekisteröidyt voivat tehdä omien henkilötietojen seurantaan, korjaamiseen ja unohtamiseen liittyvät pyynnöt kirjallisesti osoitteeseen: kukkolatanja@gmail.com. Tiedot luovutetaan, jos rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan varmistaa.

Tietosuojaseloste on päivitetty 27.8.2021.

Lisätietoa tietosuojarekisteristä

www.tietosuoja.fi

bottom of page