top of page

ESIVALMISTELU

Järviruo'on leikkuu ja hyödyntäminen tulee suunnitella ja valmistella hyvin yhteistyössä vesi- ja maa-alueen omistajan, viranomaisten (mm. ELY) kanssa ja yrittäjien kesken. Alla on linkit esivalmisteluun liittyviin asioihin.

bottom of page