top of page

Sopimukset

Järviruo'on leikkuu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan aina on kysyttävä lupa vesialueen omistajalta. Leikkaajan ja vesialueen omistajan tulee sopia leikkuusta.

Lisäksi tulee sopia kulusta jäälle ja läjittelypaikoista maanomistajien kanssa.

 

bottom of page