top of page

TUOTTEISTAMINEN

Järviruokoa voidaan hyödyntää laajasti rakentamisessa katoissa ja eristeenä, viheralueilla sekä pihoilla ja puutarhoissa aidanteissa ja rajauksissa, tuulen ja auringon suojina, erilaisissa pihakoristeissa, eroosiosuojauksessa, katteena ja kasvualustana. Siitä voi tehdä monenlaisia käsitöitä ja käyttää sisustuksessa. Viime aikoina on myös tehty erilaisia kokeiluja järviruo'on hyödyntämisestä hulevesien käsittelyssä.

 

Järviruokotuotteisiin hiili on sitoutuneena ja muodostaa parhaimmillaan pitkäaikaisen hiilivaraston. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta on olennaista edistää hiilivarastojen muodostumista päästöjen vähentämisen lisäksi.

Ruokotuotteita

bottom of page