top of page
image13.jpg

NÄYTTELYN TAKANA

TAIDEKUVA_varastointi.jpg

TANJA KUKKOLA

Näyttelyn takana on Tanja Kukkola. Olen tutustustunut järviruokoon ja työskennellyt sen parissa vuodesta 2010 lähtien erilaisissa projekteissa. 

Ruokoprojekteissani olen voinut hyödyntää hortonomin, insinöörin ja artesaanin tutkinnoista saatua osaamistani ja katsomaan järviruokoa eri näkökulmista.

Alla muutamia esimerkkejä ruokoprojekteista, joissa olen ollut mukana:

APURAHATYÖSKENTELY 2015-2016 ja 2019

6/2015 – 7/2016

Aihe: järviruo'on hyödyntämisen tutkiminen muotoilussa, rakentamisessa ja käsitöissä.

6/2019-8/2019

Aihe: Kiertotalouden ytimessä -kiertonäyttelyn järjestäminen. Järviruokonäyttely oli Kouvolan asuntomessujen aikaan.

Rahoittaja Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson   rahasto.

JÄRVIRUO’ON KORJUUKETJU JA HYÖTYKÄYTTÖ –HANKE 2015-2019

Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta.

Projektipäällikkö. 

KETTUMÄEN KANSANPUISTO 2016-

Järviruokomallimiljöön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen sekä rahoituksen haku. Miljöö on rakentunut vapaaehtoistyöllä, palkkatuetulla ja kuntouttavalla työllä sekä erilaisten hankkeiden kautta.

Toimin hdistyksen puheenjohtajana sen perustamisesta (2016) lähtien vuoteen 2021 loppuun saakka. Nykyisin toimin yhdistyksen järviruokoasioiden ja kestävän kehityksen editämisen parissa.

KESTÄVÄSTI LUONNOSTA OSUUSKUNTA 2017-

Järviruo’on leikkuu, jatkojalostus ja tuotteistaminen.

VAPAA-AIKA JA OPISKELU 2010-

Leipätyössäni Kouvolan kaupungilla yhdyskuntatekniikan suunnitteluinsinöörinä olen päässyt hiukan edistämään järviruokoasioita mm. Ruovikosta lentoon -hankkeen kautta. Pääosin edistän ruokoasioita vapaa-ajallani.

 

Olen tehnyt hortonomi AMK -tutkintoni opinnäytetyön aiheesta Järviruoko pihoilla ja puutarhoissa.

 

Loppusuoralla olevissa Biotalouden ratkaisut YAMK -tutkinnossa teen opinnäytetyötä Helsingin kaupungilla työskentelevän Jaana Ellosen kanssa. Aiheena on järviruokoon liittyvä toimintamalli kunnille.

Olen saanut vuonna 2021 kuluapurahaa tämän verkkonäyttelyn perustamiseen Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä.

INSTAGRAM

bottom of page