top of page
image13.jpg

NÄYTTELYN TAKANA

TAIDEKUVA_varastointi.jpg

TANJA KUKKOLA

Näyttelyn takana on Tanja Kukkola, joka on työskennellyt järviruo'on parissa yli 10 vuotta erilaisissa projekteissa.

Ruokoprojekteissaan Kukkola on pystynyt hyödyntämään hortonomin, insinöörin ja artesaanin tutkinnoista saatua osaamistaan ja katsomaan järviruokoa eri näkökulmista.

Alla muutamia Kukkolan ruokoprojekteja:

APURAHATYÖSKENTELY 2015-2016 ja 2019

6/2015 – 7/2016

Aihe: järviruo'on hyödyntämisen tutkiminen muotoilussa, rakentamisessa ja käsitöissä.

6/2019-8/2019

Aihe: Kiertotalouden ytimessä -kiertonäyttelyn järjestäminen. Järviruokonäyttely oli Kouvolan asuntomessujen aikaan.

Rahoittaja Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson   rahasto.

JÄRVIRUO’ON KORJUUKETJU JA HYÖTYKÄYTTÖ –HANKE 2015-2019

Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta.

Projektipäällikkö. Ks. hankkeen verkkosivut 

KETTUMÄEN KANSANPUISTO 2016-

Järviruokomallimiljöön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen sekä rahoituksen haku.   Miljöö on rakentunut vapaaehtoistyöllä, palkkatuetulla ja kuntouttavalla työllä sekä erilaisten hankkeiden kautta.

Yhdistyksen puheenjohtaja perustamisesta (2016) lähtien.

KESTÄVÄSTI LUONNOSTA OSUUSKUNTA 2017-

Järviruo’on leikkuu, jatkojalostus ja tuotteistaminen.

VAPAA-AIKA JA OPISKELU 2010-

Verkostoituminen, tuotteistaminen ja talkootyöt yms. YAMK-opinnot ja opinnäytetyöt.

Kukkola on saanut kuluapurahaa verkkonäyttelyn perustamiseen Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä.

INSTAGRAM

bottom of page