top of page

Rakentaminen

Suomessa ruokorakentamista esiintyi muiden korsirakenteiden ohella vielä ennen toista maailmansotaa, mutta sen jälkeen ruo’on käyttö ja ruokoyrittäjyys on maastamme lähestulkoon loppui. Onneksi ruo'on käyttö rakentamismateriaalina vaikuttaa heräävän uudelleen.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Suomessa on rakennettu yhteensä noin 80 ruokokattoista rakennusta. Määrä on hyvin vaatimaton verrattuna muuhun pohjoiseen Eurooppaan, esimerkiksi Tanskassa ja Hollannissa on kymmeniä tuhansia ruokokattoja. Myös naapurimaissamme Virossa ja Ruotsissa on tuhansia ruokokattoja. 

 

Ruokokatoista on tehty RT-kortti vuonna 2014. Sen lisäksi on tehty Ruokokaton rakentamisohjeet video.

 

Esimerkkejä ruokokatoista muualla maailmasta löytyy mm. Hollannista ja Saksasta.

 

Järviruokoa on käytetty eristämisessä Suomessa sotien aikaan vielä. Ks. esite suomalaisesta Berger-levystä.
 

64911756_2681066228656050_6100126412532875264_n.jpg

Tiesitkö?

Ruokokatot ovat pitkäikäisiä. Ne kestävät olosuhteista riippuen 25-50 vuotta. Maailmalla on myös yli 70-vuotiaita ruokokattoja.

Ruokorakenteita

1
bottom of page