top of page

Hulevedet

Järviruokoa on kokeiltu eritavalla hulevesien käsittelyssä. 

Kouvolaan ja Iittiin on rakennettu vuodesta  2018 lähtien viisi erilaista ruokosuodatinta. Niissä testataan, poistavatko ne ravinteita ja mikromuoveja sekä mikä on hyvä rakenne ja kauanko ne kestävät. Näistä suodattimista on kerrottu enemmän Ruokotuotteiden kohdalla. Tutkimusta, tietoja ja rohkeita kokeiluja tarvitaan lisää.


Jatkossa kannattaa testata myös yhdistelmärakenteita, kuten järviruokoa ja biohiiltä, sekä kertarakenteita esim. työmaavesien käsittelyyn.

image50.jpeg

Tiesitkö?

Suomessa ollaan vielä alkutekijöissä järviruo’on hyödyntämisen suhteen. Siinä on valtavasti potentiaalia  kunhan ryhdytään tuumasta toimeen. Järviruoko voi korvata joitain ilmastolle haitallisia materiaaleja uusien innovaatioiden ja kokeilujen kautta.

Ruokosuodatinten ravinteiden poistokyky

Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan järviruo'on korjuuketjun ja hyötykäytön kehittämishankkeessa vuosina 2018-2019 otettujen näytteiden mukaan suodattimet poistivat kiintoainesta 10-40 %, fosforia 10-20 % ja typpeä 10 %:n molemmin puolin. Huomioitavaa on, että näytteet otettiin pian suodatinten rakentamisen jälkeen kylmään vuodenaikaan, jolloin biofilmiä ei ollut ehtinyt muodostua tai kylmässä vedessä biofilmin mikrobit saattoivat olla horteessa. Onneksi Kouvolan kaupunki jatkaa näytteiden ottoa Maijanaron suodattimesta ja muutama uusi suodatinprojekti on tiedossa.

Useassa suodatinkokeilussa on ollut pian rakentamisen jälkeen selkeästi silminnähtävissä veden kirkastuminen suodattimen jälkeen.

1

Suodattimia

bottom of page