top of page

Maijanaron suodatin

Järviruokosuodatin rakennettiin Kouvolan Maijanaron maa-ainespankin laskuojaan 3/2019 yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan järviruo'on korjuuketjun ja hyötykäytön kehittämishankkeen kanssa. Suodatin kesti kaksi vuotta ennen korjaustarvetta ja on edelleen paikoillaan korjauksen jälkeen.

Lue lisää:

Suodattimen rakennuspaikka on 6 metriä leveä laskuoja, joka sijaitsee noin 40 hehtaarin kokoisen Kouvolan kaupungin maa-ainespankissa. Ojan valuma-alue on 140 hehtaaria.

Suodatin meni tukkoon noin kaksi vuotta vuotta sen rakentamisen jälkeen. Sitä korjattiin niin, että keskeltä otettiin vanhoja ruokonippuja pois ja laitettiin uudet niput tilalle. Vanhat niput aseteltiin uoman reunoille estämään eroosiota niin, että suodattimen muoto muuttui hevosenkengän muotoiseksi. Kouvolan kaupunki jatkaa suodattimen tarkkailua ja vesinäytteiden ottoa. Lisätietoa voi kysellä Kouvolan kaupungilta suunnitteluinsinööri Jussi Kimmolta.

Katso myös:

bottom of page