top of page

Leikkuu

Järviruokoa voi kerätä kesällä ja talvella käsin tai koneellisesti.

Leikkuun ajankohdalla on merkitystä erilaisten ympäristövaikutusten lisäksi myös muun muassa leikkuukaluston valintaan ja ruokomateriaalin jatkojalostamiseen ja tuotteistamiseen. Talvella leikattu järviruoko on laajemmin hyödynnettävissä kuin kesäruoko.

jarviruoko_leikkuu_sarvitraktorilla.jpg
jarviruoko_talvileikkuu.jpg

Tiesitkö?

Järviruo’on leikkuu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Aina on kysyttävä lupa vähintään vesi- tai maa-alueen omistajalta.

Tiesitkö

Järviruo’on leikkuun lupaprosessi.

Koneellinen leikkuu

Leikkuu käsin

Natura- tai suojelualue

Lupa alueelliselta ELY-keskukselta

Lupa vesialueen omistajalta

Mieti nosto- ja
läjityspaikka, johon pääsee  vesiltä tuomaan kuorman ja  maalta hakemaan sen pois.  Pyydä tarvittavat kulku- ja  läjitysluvat maanomistajalta.

ELY-keskuksen  valvontaviranomaiselle ilmoitus vähintään
kuukautta ennen työn  aloittamista.

Järviruo’on leikkuu. Sama prosessi koskee niin kesä- kuin talvileikkuuta.

< 0,1 ha

Ei suojelualue

> 0,1 ha

Lupaprosessi
bottom of page