top of page

Leikkuualueet

Leikkuualueet tulee suunnitella hyvin yhteistyössä vesialueiden omistajien ja viranomaisten kanssa. Järkevät, pidempiaikaiset leikkuukohteet lisäävät yrittäjien uskallusta lähteä kehittämään ja investoimaan korjuuketjuun.

 

Maaseudun yrityksille järviruo'on leikkuu voi tuoda lisäelinkeinoa ja mahdollisuuksia lisätä koneiden, laitteiden ja tilojen käyttöastetta. Leikkuualueen tuntemus on tärkeää. 

 

bottom of page