top of page

Luvat

Järviruo’on leikkuu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan aina on kysyttävä lupa vähintään vesialueen omistajalta. Vesialueen omistajuus on sidottu maa-alueella olevan kiinteistön omistukseen. Omistajuus selviää kiinteistötunnuksen perusteella kiinteistörekisteristä, jota ylläpitää Maanmittauslaitos.

 

Vesialue voi olla yksityisessä tai yhteisessä omistuksessa. Yksityisen vesialueen omistaja voi olla esimerkiksi valtio, kunta, seurakunta tai yksityinen henkilö. Yhteisen vesialueen omistaa osakaskunta, johon kuuluvat kaikki kyseiseen vesialueeseen osuuden saaneet kiinteistönomistajat tai muutoin osuuden hankkineet. (MML, 2021)


Omistajan lisäksi Natura- ja luonnonsuojelualueella tulee kysyä lupa myös ELY-keskukselta ja sen lisäksi laajoissa leikkuissa myös Aluehallintoviranomaiselta. 

image13.jpg

Järviruo’on leikkuun lupaprosessi.

Koneellinen leikkuu

Leikkuu käsin

Natura- tai suojelualue

Lupa alueelliselta ELY-keskukselta

Lupa vesialueen omistajalta

Mieti nosto- ja
läjityspaikka, johon pääsee  vesiltä tuomaan kuorman ja  maalta hakemaan sen pois.  Pyydä tarvittavat kulku- ja  läjitysluvat maanomistajalta.

ELY-keskuksen  valvontaviranomaiselle ilmoitus vähintään
kuukautta ennen työn  aloittamista.

Järviruo’on leikkuu. Sama prosessi koskee niin kesä- kuin talvileikkuuta.

< 0,1 ha

Ei suojelualue

> 0,1 ha

bottom of page