top of page

Niittosuunnittelma

Järviruo'on leikkuu tulee suunnitella yhdessä vesialueen omistajan kanssa. Sen lisäksi natura- ja luonnonsuojelualueilla toimiessa tulee leikkuita suunnitella yhdessä ELY-keskuksen ja isoilla alueilla myös AVI:n kanssa. 

Ks. esimerkki talviniittosuunnitelmasta.

 

bottom of page