top of page

Vaikutukset

Järviruoko poistaa kesäisin ravinteita vesistöstä ja ruovikko on elinpiiri monelle eläimelle. Syksyllä järviruoko varastoi ravinteita juurakkoonsa seuraavan kevään uutta kasvustoa varten ja jättää jälkeensä kuolleen korren. Vanha massa on hyvä saada poistettua vesistöstä, jolloin ruokoturpeen muodostuminen,  rantaviivan pakeneminen kauemmas vesialueelle ja mätänevän massan aiheuttamat päästöt vähenevät.

 

Kesä- ja talviniittojen avulla parannetaan veden virtausta. Talvella leikatun ruo’on mukana poistuu ravinteita noin 20 - 30 % kesällä korjatun ruo’on ravinteiden määrästä, mutta koska se parantaa ruovikon elinkykyä myös uuden kasvuston ravinteiden sitomiskyky paranee.

 

bottom of page