top of page
i283163839617162766._szw3000h2000_.jpg

RUOKOKETJU

Ruovikoituminen on muodostunut ongelmaksi Suomessa. Asiaa on tutkittu ja testattu vuosia. Suuria ja pieniä hankkeita on ollut useita ja julkaisuja on tehty kymmeniä. Tiedot on koottu Ympäristöhallinnon sivuille.

Etenkin talviniitetylle järviruo’olle on runsaasti käyttömahdollisuuksia. Konkreettisessa toiminnassa on syytä ottaa huomioon monta asiaa, joita on kuvattu alla olevassa ruokoketjussa. Työtä ketjussa riittää erilaisille toimijoille aina esivalmistelusta korjuuketjuun, jatkojalostukseen, tuotteistamiseen ja lopulta kokemusten keräämiseksi ohjeiksi ja hyviksi toimintatavoiksi. Tarvitaan rohkeita ekologisten arvojen ymmärtäviä toimijoita ja etenkin yrityksiä muodostamaan uutta liiketoimintaa järviruo’on ympärille.

Ruokoketju
bottom of page